Wypróbuj i zatrudnij

WYPROBOWANIE PRACOWNIKA PRZED ZATRUDNIENIEM NA STAŁE – TRY& HIRE

Z usługi tej korzystają firmy chcące minimalizować koszty i ryzyko związane z pozyskaniem nieodpowiedniego pracownika. Nasi koordynatorzy znajdą właściwe osoby a klient będzie mógł wybrać tylko te, które w okresie testowym wykażą się najlepszymi predyspozycjami.