Outsourcing

OUTSOURCING FUNKCJI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PERSONELEM NP. REKRUTACJI – OUTSOURCING.

W naszej firmie pod tym punktem kryje się wykonywanie usług, w których jesteśmy specjalistami np. opracowanie procedury i przeprowadzanie zatrudnienia obcokrajowców, wyrobienie karty pobytu, wyrobienie zezwolenia na pracę.