Rekrutacja międzynarodowa

REKRUTACJA DO PRACY ZA GRANICĄ – INTERNATIONAL RECRUITMENT.

Realizacja zamówienia na pracownika, który będzie pracować za granicą jest trudniejsza. Dlate­go zwracamy dodatkowo uwagę na możliwy okres pobytu pracownika poza Polską, znajomość języka używanego w miejscu pracy, transport i uwarunkowania kulturowe.