Centrum oceny

WERYFIKACJA I OCENA KANDYDATÓW – ASSESSMENT CENTER.

W naszym przypadku polega to na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dla pracowników ćwiczeń i testów zbliżonych do tych, jakie czekają ich na przyszłym stanowisku pracy. Takie metody stosowane są na następujących stanowiskach pracy: spawacz, tapicer, elektryk, monter.