Centrum oceny

WERYFIKACJA I OCENA KANDYDATÓW – ASSESSMENT CENTER.

W naszym przypadku polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dla pracowników zadań ćwiczeń i testów zbliżonych do tych czekających ich na przyszłym stanowisku pracy. Stosujemy to dla np. spawaczy, tapicerów, elektryków, monterów.