Rekrutacja i Selekcja

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW NA STAŁE – SEARCH AND SELECTION.

Nasi pracownicy realizują zamówienie poprzez przeprowadzenie sprawnego procesu rekrutacji, który polega na określeniu kompetencji poszukiwanego pracownika oraz wyborze metody poszukiwań.

Kolejnym etapem jest proces selekcji, który polega na wyborze kandydata spełniającego kryteria zawarte w opisie stanowiska.