Dla pracodawców

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW NA STAŁE – SEARCH AND SELECTION.

Nasi pracownicy realizują zamówienie poprzez przeprowadzenie sprawnej rekrutacji, która polega na określeniu kompetencji poszukiwanego pracownika. Wyboru metody poszukiwań – najlepiej wykorzystaniu kilku źródeł oraz zebraniu informacji.

Następnie następuje proces selekcji, który polega na wyborze kandydata spełniającego kryteria zawarte w opisie stanowiska.